Ny strategi for landdistrikterne

posted in: Temaer | 0
Solsikker

Sommerferien er ovre, og landet er så småt ved at finde fodfæste efter en noget tumultarisk periode.

Der er vist ingen tvivl om, at det er en totalt uvant situation som landsbyerne, Danmark – ja, hele verden er blevet kastet ud i. Der arbejdes med kriseberedskaber, iværksættelse af redningspakker og nu lanceres der løbende nye planer og visioner for stort og småt.

I går præsenterede Landdistrikternes Fællesråd – Danmarks vel nok efterhånden mest omsiggribende lobbyvirksomhed for landsbyerne i Danmark – deres bud på tanker for landdistrikterne, og efterlyste i den sammenhæng en ny strategi for udviklingen på landet.

Og det er på sin vis fint, men også lidt en gammel traver. For det er hverken første eller sidste gang, der har været eller bliver efterlyst nye visioner på vegne af landdistrikterne. Samtidig er det også fantastisk, at landsbyerne og landdistrikterne i Danmark for alvor har fået et stærkt, engageret og meget hårdt politisk arbejdende talerør.

Det har i modsætning til de øvrige nordiske lande været en del mere udvandet, hvem der talte på vegne af landdistrikterne i Danmark. Det har vi nu, og det er godt og vigtigt for at trænge igennem den konstante strøm af nyheder og prioriteringer i medierne og blandt de mest magtfulde politiske grene i landet.

Til gengæld, så savner jeg, at Landdistrikternes Fællesråd så bliver et talerør for at kunne se nye veje, skabe fokus på ny tænkning og kaste inspiration ind i debatten fra andre samfundslag eller andre lande.

I den netop offentliggjorte undersøgelse om behovet for en national strategi for udvikling på landet er det større erhvervsfokus, bedre koordinering og national opbakning, der er på dagsordenen. Men skal det hele virkelig koordineres bedre … vil det ikke være mere tillokkende for det lokale initiativ, at man tillod det individuelle ildsjælearbejdet at være i front.

Det er lokalt at viden og kendskab til dagligsvilkårene er størst, så det er også her man har mest føling med hvad og hvem der kan noget særligt. Så bør man derimod fra regionalt og nationalt niveau blive langt stærkere til at inspirere, bakke op om og smidiggøre realiseringen af lokale idéer.

Tillid, opbakning og inspiration bør være i førersædet, og så skal det hele understøttes med udnyttelse af netværk, deres viden og ressourcer – også meget gerne fra områder, der normalt ikke umiddelbart tænkes som en ressource for udviklingen på landet.

Indtænkes disse, så kan en ny strategi, nye inspirationskataloger og ressource netværk udnyttes til stor gavn for både land og by.

Facebooktwitterpinterestlinkedin

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *